Склад Асоціації

Університети

Прізвище, ім’я, по батькові Посада Навчальний заклад, установа, організація
Згуровський Михайло Захарович Ректор, доктор техн..наук, професор, академік НАНУ та НАПН України Національний технічний університет України «Київський політехний  інститут»
Сокол Євген Іванович Ректор, доктор техн. наук, професор, чл..- кореспондент НАН України Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Бобало Юрій Ярославович Ректор, доктор техн..наук, професор Національний університет «Львівська політехніка»
Оборський Геннадій Олександрович Ректор, доктор техн..наук, професор Національний університет “Одеська політехніка”
Ляшок Ярослав Олександрович Ректор, доктор екон..наук, професор ДВНЗ Донецький національний технічний університет
Новомлинець Олег Олександрович Ректор, доктор техн..наук, професор Національний університет «Чернігівська політехніка»
Онищенко Володимир Олександрович Ректор, доктор екон..наук, професор Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Грешта Віктор Леонідович Ректор, кандидат техн..наук, професор Національний університет «Запорізька політехніка»
Євдокимов Віктор Валерійович Ректор, доктор екон..наук, професор ЗВО Державний університет «Житомирська політехніка»
Азюковський Олександр Олександрович Ректор, доктор техн..наук, професор Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Митник Микола Мирославович Ректор, кандидат техн..наук, професор Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя
Біліченко Віктор Вікторович

 

Ректор, доктор техн..наук, професор Вінницький національний технічний університет
Гуляєв Віталій Михайлович Ректор, доктор техн..наук, професор Дніпровський державний технічний університет
Хаджинова Олена Вікторівна В.о. ректора, доктор екон..наук, професор Приазовський державний технічний університет
Кропівний Володимир Миколайович Ректор, доктор техн..наук, професор Центральноукраїнський національний технічний університет
Вахович Ірина Михайлівна Ректор, доктор екон..наук, професор Луцький національний  технічний університет
Чепелюк Олена Валеріївна Ректор, доктор техн. наук, професор Херсонський національний технічний університет
Чудик Ігор Іванович Ректор, доктор техн..наук, професор Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Григор Олег Олександрович Ректор, доктор політ..наук, доцент Черкаський державний технологічний університет
Брайковська Надія Сергіївна Ректор, кандидат техн..наук, професор Державний університет інфраструктури  та технологій
Поркуян Ольга Вікторівна Ректор, доктор техн..наук, професор Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля
Литвинов Олексій Миколайович В.о. ректора, доктор юрид.наук, професор Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Семенова Ксенія Ігорівна В.о. ректора, голова з реорганізації НАУ Національний авіаційний університет
Бережний Андрій Олександрович Начальник університету, кандидат техн..наук, бригадний генерал Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
Трушляков Євген Іванович Ректор, кандидат техн..наук, професор Національний університет кораблебудування ім.. Адмірала Макарова
Сухий Костянтин Михайлович В.о. ректора, доктор техн..наук, професор Український державний університет науки і технологій 
Панченко Сергій Володимирович Ректор, доктор техн..наук, професор Український державний університет залізничного транспорту
Дмитриченко Микола Федорович Ректор, доктор техн..наук, професор, академік НАН та НАПН України Національний транспортний університет
Богомолов Віктор Олександрович Ректор, доктор техн..наук, професор Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Куліков Петро Мусійович Ректор, доктор екон..наук, професор, почесний академік НАПН України, Голова Ради ректорів КВЦ, Президент Спілки ректорів ЗВО України Київський національний університет будівництва і архітектури
Чередник Димитрій Леонідович Ректор, доктор техн..наук, доцент Харківський національний університет будівництва і архітектури
Загірняк Михайло Васильович Ректор, доктор техн..наук, професор, академік АНП України Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Ступнік Микола Іванович Ректор, доктор техн..наук, професор, академік Академії гірничих наук Криворізький національний університет
Матюх Сергій Анатолійович Ректор, кандидат екон..наук, професор Хмельницький національний університет
Рубан Ігор Вікторович В.о. ректора, перший проректор, доктор техн.. наук, професор Харківський національний університет радіоелектроніки
Шульга Володимир Петрович Ректор, доктор історичних наук, старший дослідник Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Назаренко Олександр Аскольдович Ректор, кандидат фіз.-мат..наук, доцент Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку
Грищенко Іван Михайлович Ректор, доктор екон..наук, професор, академік НАПН України Київський національний університет технологій та дизайну
Шевченко Олександр Юхимович Ректор, доктор техн..наук, професор Національний університет харчових технологій
Мазаракі Анатолій Антонович Ректор, доктор екон..наук, професор, академік НАПН України Київський національний торговельно-економічний університет
Мошинський Віктор Степанович Ректор, доктор с/г..наук, професор Національний університет водного господарства та природокористування
Бабаєв Володимир Миколайович Ректор, доктор наук з держ. управління, професор, академік Міжнародної інженерної академії Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Загорський Володимир Степанович Ректор, кандидат екон..наук, професор, чл..-кор. НАН України ДВНЗО «Національний лісотехнічний університет»
Коваль Михайло Володимирович Начальник , доктор військових наук, генерал-полковник Національний університет оборони України ім.. Івана Черняховського
Карпуша Василь Данилович Ректор, кандидат фіз.-мат..наук, доцент Сумський державний університет
Тимошенко Олена Іванівна Ректор, доктор філософ. наук, доцент ПВНЗ «Європейський університет»
Бугай Владислав Юрійович (Президент)

Худолей Вероніка Юріївна (Ректор)

Президент, кандидат техн..наук, доцент

Ректор, доктор екон. наук, професор

ЗВО Міжнародний науково-технічний університет ім. академіка Ю. Бугая
Смоляр Любов Гаврилівна Ректор, доктор екон..наук, професор ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів»

 

Єгоров Богдан Вікторович (Президент)

Іванченко Лариса Володимирівна (Ректор)

Доктор техн.наук, професор, академік НААН України, заслужений діяч науки і техніки України

Доктор економічних наук, професор

Одеський національний технологічний університет 

 

Академії

Ковальов Віктор Дмитрович Ректор, доктор техн..наук, професор Донбаська державна машинобудівна академія
Кравець Василь Анатолійович Ректор, доктор техн..наук, професор Донбаська національна академія будівництва і архітектури
Савицький Микола Васильович Ректор, доктор техн..наук, професор,  чл..-кор. НААН України ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»